Testy paměti a IQ v akci

výkonové online testyMEMREX je výkonový psychologický test – jednotlivé subtesty jsou omezené časem, takže vyžaduje plné nasazení a soustředění. Při řešení tohoto testu paměti se setkáte s čísly, obrázky, jednoduchou grafikou, slovy a dalšími podněty.

Jít k testu paměti MEMREX

Výsledkem testu je paměťový index PI, jehož hodnoty jsou podobné jako u IQ (100 je průměr, 120 velmi slušný výkon, 140 paměťový génius, 80 k zamyšlení atp.). Dále se hodnotí schopnost reprodukce (též volné vybavování), což je vybavování z paměti bez nápovědy; rekognice (doslova znovupoznání) – vybavení pomocí výběru z několika možností; a rovněž 4 typy paměti – verbální (pro slova), numerická (pro čísla), vizuální (pro obrázky) a asociační (týkající se spojení podnětů – vidím jeden a “naskočí” druhý).

Jít k testu paměti MEMREX

COGIT je test mentální výkonnosti a také patří k výkonovým psychologickým testům – jednotlivé subtesty jsou omezené časem, takže vyžaduje plné nasazení a soustředění. Ve výsledku najdete souhrnný údaj – Mentální index MI, který vypovídá podobně jako IQ (průměr 100, 120 nadprůměr, 140 rašící genialita atp.). Další škály: psychomotorické tempo udává, kolik práce za daný čas vykonáte; pozornost je schopnost vnímat důležité informace a ignorovat ty ostatní; přesnost říká, kolik děláte chyb; rychlost + přesnost měří obě tyto vlastnosti v interakci (ve vzájemném vztahu); obecná inteligence je klasika, schopnost efektivně nakládat s informacemi a řešit problémy; flexibilita je pak přizpůsobivost proměnlivým podmínkám; frustrační tolerance znamená odolnost vůči negativním pocitům v nepříjemných situacích (aneb co vydržíte, když se při práci setkáte s problémy); unavitelnost je pak pokles výkonu s časem (jak dlouho vydržíte vysoké tempo a kvalitu práce).

Jít k testu mentální výkonnosti COGIT

Dozvíte se svůj bodový zisk a jeho přepočet na percentily nebo procenta. (Percentil říká, kolik řešitelů testu se umístilo před Vámi a kolik za Vámi. Příklad: je-li Váš výkon na 78. percentilu, znamená to, že 77% lidí dosáhlo slabšího výsledku a 21% pak výsledku lepšího, než Vy.)

Když zadáte svou přezdívku, váš výsledek se objeví v souhrnném žebříčku řešitelů, takže se pak můžete podívat, na kterou příčku vás váš mentální index vynesl. U testu je i žebříček pořadí krajů ČR.

Jít k testu mentální výkonnosti COGIT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *