Testy duševních poruch

bitept - online testTesty duševních poruch jsou diagnostické nebo též psychiatrické testy, které jsou zaměřené na odhalení duševních potíží a jejich intenzity. Většinou je třeba při jejich vyplňování označit příznaky, které u sebe člověk pozoruje, a vyhodnotit jejich naléhavost, sílu.

Všechny tyto testy je třeba považovat za orientační, protože stanovení diagnózy přísluší vždy lékaři nebo klinickému psychologovi. Při tomto vědomí mohou mít tyto psychotesty nemalý význam, protože mohou zájemci poskytnout určitou představu o tom, co ho trápí. Povědomí o duševních poruchách je u nás obecně nízké, takže dané testy plní i informační funkci.

Velký test duševních poruch BITEPT – jako bonus zdarma dostanete informační materiál o duševních poruchách

Test duševního zdraví MENFIT – tento test podrobně rozebírá i vaši stresovou zátěž

Test stresové zátěže ASTE – test online hodnotí míru aktuální stresové zátěže, předpoklady z dětství a osobnosti k podléhání stresu, žádoucí a nežádoucí copingové styly

Test spánku a spánkových poruch SOMNI – zaměřuje se na poruchy a okolnosti spánku, doporučuje, co dělat

Test duševních poruch BITEPT

Tento psychologický, nebo spíše psychiatrický test, je ve zdejších zeměpisných šířkách ojedinělou záležitostí. Posuzujete přes stovku tvrzení a příznaků – zda je pociťujete nebo ne. Ve výsledku se pak dozvíte, zda případně netrpíte nějakou duševní poruchou. Toto posouzení můžete následně upřesnit na základě rozsáhlého informačního materiálu, v němž jsou zmíněné poruchy psychiky popsané.

testuje se:
manie
deprese
suicidální (sebevražedné) tendence
bipolární porucha
závislost na alkoholu
nemoci schizofrenního okruhu
zvýšená úzkost
agorafobie
sociální fobie
panická porucha
generalizovaná úzkostná porucha
obsedantně-kompulzivní porucha
posttraumatická stresová porucha
hypochondrická porucha
somatizační porucha
neurastenie
škála subjektivního vnímání problému

Jít k testu BITEPT


Test duševního zdraví MENFIT

Tento psychologický (psychiatrický) test orientačně zjišťuje možnou přítonost nejčastějších duševních onemocnění, které jsou takto testovat. Test se dost podrobně věnuje i stresu – typu, síle a původu stresové zátěže, protože je to právě stres, který často stojí na začátku duševního onemocnění, který zhoršuje fyzické zdraví a snižuje životní spokojenost.

Vyhodnocení je velmi podrobné a jeho součástí je i srozumitelné vysvětlení a popis některých duševních poruch. U lidí, kterým vyšly zvýšené zátěže, se ve výsledku objeví i tabulka, pomocí které mohou začít pracovat na zlepšení své situace.

Testuje se:
sebedůvěra
optimismus/pozitivní myšlení
obecné předpoklady pro zdraví a spokojenost
dětství, trauma z dětství
sourozenecké poměry
zvládání stresu
vztahy
závislá osobnost
úzkostná/vyhýbavá osobnost
neuróza/úzkost
soc. fobie
panická porucha
agorafie
životní styl
sebevražedné sklony
deprese
schizofrenie
spokojenost

Jít k testu MENFIT

Test spánku a poruch spánku SOMNI

Test spánku SOMNI je velmi podrobný a komplexní test, který se zaměřuje na spánek a spánkové poruchy. Zajímá se o průběh usínání, spánku a probouzení. Dále hodnotí předpoklady ke spánku z mnoha hledisek – emocionální podmínky, stresová zátěž, osobnostní problémy, místo na spaní a podmínku v místě spaní. Ve vyhodnocení testu se dozvíte nejen, zda je možnost, že trpíte nějakou poruchou spánku, ale i doporučení, jak zjištěné problémy řešit.

Jednotlivé škály testu:
insomnie
syndrom spánkové apnoe
narkolepsie
hypersomnie
porucha rytmu spánek – bdění
syndrom neklidných nohou
deprese
úzkost
sny
podezíravost
místo kontroly
aktuální stres
denní únava
doba spánku
spánková hygiena
vnější vlivy
poruchy a onemocnění
osobní škála
postoje ke spánku

Jít k testu spánku SOMNI

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *