Psychologie – kurzy a semináře

Online i živé semináře pro pedagogy, firmy a organizátory vzdělávacích akcí

Jak se vyhnout prokrastinaci a vyhoření

Proč člověk odkládá práci, ačkoli ví, že ji stejně musí udělat?
Komu nejvíc hrozí vyhoření?
Kde vzít chuť do práce a života vůbec?

V kurzu probereme (sebe)motivaci a problémy s ní, zejména prokrastinaci, tedy takové odkládání práce, které už člověku působí problémy. V druhé části se budeme věnovat vyhoření, kterým jsou pedagogičtí pracovníci zvýšeně ohroženi. Na závěr se podíváme na účinné postupy, jak pečovat o svou psychiku.

Obsah kurzu:

:: Jak funguje motivace a jak ji správně používat
:: Co nám signalizuje nechuť do různých činností
:: … a jak na ni případně vyzrát
:: Prokrastinace neboli odkládání práce
:: Proč vlastně něco děláme
:: Syndrom vyhoření – jak se pozná
:: Fáze vyhořívání
:: Jak nevyhořet a co dělat, když už se stalo
:: Duševní hygiena – jak se o sebe starat
:: Cesty k duševní pohodě (nejen) v práci

Délka trvání: 4 hodiny

Kurz pozitivní psychologie

Proč je člověk nejspokojenější po práci, která je třeba i těžká, ale hlavně ho zaujme tak, že nemyslí na nic jiného?
Je důležité vyhrát, zúčastnit se, nebo předvést své maximum?
Jak to, že úporná snaha o šťastný život se většinou zcela míjí účinkem?
Je lepší dát si nohy na stůl, nebo někomu s něčím pomoct?

Pozitivní psychologie je relativně mladý obor, který se snaží vyplnit mezeru vzniklou všeobecným zaměřením psychologie hlavně na onemocnění na poruchy. Pozitivní psychologie se soustředí na růst, objevování zdrojů a silných stránek, na zvládání emocí, zájem, zaujetí, snažení o úspěch a celkově na zvyšování spokojenosti ve všech oblastech života. Poznatky jsou podloženy výzkumy.

Obsah kurzu:

:: Stručně o oboru pozitivní psychologie – kde se vzala a proč
:: Spokojenost – co ji zvyšuje a co spíš ne a proč není dobré o ni usilovat
:: Silné stránky – je únavné pořád jen odstraňovat vlastní nedostatky; cesta silných stránek je příjemnější
:: Optimismus a pesimismus (přičemž ani pro pesimisty není nic ztraceno)
:: Zaujetí a flow
:: Pozitivní a negativní emoce a jak na ně
:: Fixní a růstový mindset

Délka trvání: 6 hodin (možno i zkrátit na 5, 4, 3 i jen dvě hodiny, pokud by účelem mělo být jen stručné seznámení s tématem)

Psychické procesy a osobnost

Proč je pozornost extrémně důležitá a přitom skoro na okraji našeho zájmu?
Pomáhají paměti emoce, nebo ji naopak narušují?
Jaké typické chyby v myšlení mají lidé tendenci dělat?
Může se změnit introvert v extraverta či naopak?

To jsou jen některé zajímavé otázky, na které budeme hledat odpovědi. V tomto kurzu probereme všechny zásadní psychické procesy příjmu a zpracování informací – jak tyto procesy probíhají, jaké jsou jejich poruchy a jak můžeme podpořit jejich zdárné fungování u žáků i u sebe samých. V druhé části se budeme věnovat osobnosti – temperamentu, inteligenci, vlastnostem a možnostem jejich změny.

Obsah kurzu:

:: Jak funguje a z čeho se skládá lidská psychika
:: Vědomí, pozornost
:: Vnímání, myšlení, učení, paměť
:: Motivace a emoce
:: Osobnost a její složky
:: Temperament
:: Inteligence
:: Osobnostní vlastnosti
:: Co se dá v osobnosti měnit a co ne?

Všechny probírané informace mají své praktické uplatnění a povědomí o fungování lidské psychiky také pomůže pochopit mnohá „Proč?“, která si v souvislosti s lidským prožíváním a chováním klademe.

Délka trvání: 6 hodin

Motivace a ovlivňování chování

Proč člověk dělá to, co dělá?
Jak podpořit děti v nácviku nových dovedností?
Jak omezit jejich nežádoucí chování bez extrémních trestů?
Co je vnitřní motivace a jak funguje?

V tomto svižně krátkém kurzu probereme lidskou motivaci a způsoby, jak můžeme ovlivnit chování druhých. Obecně platí, že člověk dělá to, co má pro něj příjemné důsledky, a potlačuje chování, které vede k nepříjemným důsledkům. Tento axiom z oblasti psychologie motivace a učení má zajímavé praktické implikace, kterým se budeme věnovat. Přednáška je doprovázena mnoha praktickými příklady a prostor bude i pro rozbor konkrétních situací, se kterými přijdou účastníci kurzu.

Obsah kurzu:

:: Motivace a získávání zkušeností u lidí
:: Vnější a vnitřní motivace
:: Role odměn a trestů
:: Vzorce odměňování
:: Nácvik nového chování
:: Udržení žádoucího chování a eliminace nežádoucího

Správná práce s motivací:
Podporuje žádoucí jednání
Zvyšuje výkonnost
Zlepšuje atmosféru a vztahy
Pomáhá se zvládáním konfliktních situací a snižuje jejich četnost

Délka trvání: 2 hodiny

Stres a jak ho zvládat

Jak je možné, že dělání si starostí o budoucnost škodí mnohem víc než (úspěšný) útěk před medvědem?
Jak stres přispívá k tělesným onemocněním?
Co dělat se stresem vyvolaným myšlenkami?
Jak se pořádně uvolnit?

Stres je odezva na zátěžovou situaci, a protože se do takových situací dostáváme denně, je stres též naším věrným společníkem. Stresová reakce je automatická a výrazně mění činnost všech našich tělesných systémů i psychiky. Protože dlouhodobý nezvládaný stres vede k mnoha potížím od vysokého tlaku po deprese, je užitečné znát metody jeho zvládání. V kurzu probereme nejpodstatnější fakta o stresorech a stresové odezvě a způsoby, jak se se stresem vyrovnávat a jak mu předcházet.

Obsah kurzu:

:: Proč zažíváme stres
:: Co stres dělá s naším tělem (velké věci)
:: Kdy nám stres neškodí (někdy opravdu ne)
:: … a kdy nám naopak škodí velmi
:: Proč se stresu nemůžeme zbavit
:: Jak se ho naučit zvládat
:: Jednoduché relaxační techniky

Délka trvání: 3 hodiny

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Můžeme se domluvit i na sestavení kurzu z dílčích témat podle vašich konkrétních představ. Kontaktujte mě prosím na e-mailu info@psyx.cz

PhDr. Michaela Peterková
lektorka kurzů

 

Aktuální živé semináře

:: Relaxace a meditace
Naučte se uvolnit tělo i duši – budete vyrovnanější a spokojenější

Online kurzy pro veřejnost

:: Chytré programy proti depresi, úzkosti a nízkému sebevědomí
Oblíbené kurzy Žlutá sova plné interaktivních cvičení, informací a úkolů pro psychické zdraví a spokojenost
:: Online kurzy základů psychologie
Srozumitelné kurzy za hubičku pro ty, které zajímá psychologie – základy psychologie a psychický vývoj
:: Další kurzy a videopřednášky najdete na www.efaa.cz