Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem osobních údajů poskytnutých uživateli webových stránek psychotesty.psyx.cz je PhDr. Michaela Peterková, Psychologické služby, Na Studánkách 338, 55101 Jaroměř, IČ: 74584022, e-mail: info (z@vináč) psyx.cz (dále jen „Správce“).

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány:

E-mailová adresa. Její poskytnutí je dobrovolné, avšak Správcem doporučené (slouží k zaslání výsledku psychologického testu a jeho případného pozdějšího dohledání).

Věk. Jeho zadání je povinné u vybraných testů a slouží k výpočtu určitých testových skórů.

V rámci odpovědí na některé položky některých testů můžete poskytnout údaje, které patří do této kategorie (zvláštních/citlivých). Tyto údaje jsou použity pouze pro vygenerování vyhodnocení psychologického testu. V databázi jsou uloženy pod číselným kódem (nikoli ve slovní podobě).

Všechny osobní údaje poskytujete dobrovolně.

Vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečených databázích na elektronických nosičích poskytovatele webhostingu a případně programu pro odesílání hromadné pošty (tento program uchovává z osobních údajů pouze e-mailovou adresu). Bezpečnost osobních údajů je zajištěna standardními bezpečnostními mechanismy a Správce odpovědně zajišťuje své přístupové údaje k databázím proti úniku. Správce nenese odpovědnost za škody vzniklé Uživateli případným neoprávněným zásahem třetích osob.

Využití osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje slouží především pro vygenerování a doručení vyhodnocení psychologického testu, který jste si zvolil/a a vyplnil/a. Na e-mailovou adresu může Správce zasílat obchodní sdělení a další informace z oboru činnosti Správce na základě oprávněného zájmu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytujete na dobu 8 týdnů u věku a zvláštních kategorií osobních údajů/citlivých osobních údajů, u e-mailové adresy, pokud budete souhlasit se zasíláním obchodních sdělení a dalších informací, na dobu 5 let. Kdykoli máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to buď pomocí kontaktních údajů Správce, nebo kliknutím na odhlašovací odkaz v obchodním sdělení. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce je rovněž povinen vám na vaši žádost poskytnout informaci o tom, jaké osobní údaje a k jakému účelu u vás eviduje. V případě chybných osobních údajů můžete Správce požádat o jejich opravu. Na činnost Správce ohledně zpracování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u něhož lze podat stížnost.

Poskytnuté osobní údaje nebudou předány třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.05.2018