Nepříjemné emoce a jak je zvládat

V přednášce důkladně probereme nejčastější „negativní“ emoce: SMUTEK, STRACH A VZTEK

Hlavní body obsahu:

  • Jak nepříjemné emoce fungují
  • Co se nám přitom děje v mozku a těle
  • Jak poznáme, že jsou už nezdravé
  • Jak je můžeme dostat pod (větší) kontrolu a být tím pádem ve větší pohodě

Rozebereme i hlavní mýty a chyby, kterých se při zacházení s nepříjemnými emocemi dopouštíme – to je například snaha se jich za každou cenu zbavit (přitom někdy sehrávají důležitou úlohu a je také potřeba respektovat jejich přirozenou dynamiku) a pokládat je a priori za nežádoucí. U vzteku si také mnoho lidí myslí, že dobrými způsoby, jak vztek redukovat, je ho buď otevřeně projevit nebo naopak potlačit. Obojí v sobě ale skrývá vážná rizika a existují lepší způsoby, jak se vztekem naložit. I strach je obětí mnoha mýtů – například toho, že aby se člověk pustil do něčeho, co je pro něj obtížné, musí se napřed zbavit strachu. To je zdlouhavý a málokdy úspěšný přístup – mnohem elegantnější naučit se odlišovat prožitkovou a behaviorální složku strachu, tu jednu nechat být a s druhou pracovat.

Snažím se, aby všechna fakta a doporučení, o kterých v přednášce mluvím, měla oporu v poznatcích psychologie a jiných vědních oborů.

Součástí je i písemné shrnutí pro každého účastníka přednášky.

Vhodné pro zájemce o psychologii a pro všechny, kteří se o sobě chtějí něco dozvědět, chtějí na sobě pracovat a rádi by lépe porozuměli ostatním lidem. Častými účastníky této přednášky jsou kromě široké veřejnosti i pedagogové, lékaři (mezi nimi často psychiatři), vedoucí pracovníci ve firmách a personalisté. Přednáška je vedena jazykem, kterému bez potíží rozumí zájemci z řad široké veřejnosti (není tedy třeba mít základy psychologie apod.).

Délka: 90-120 min.

Pokud organizujete vzdělávací akce a máte o tuto přednášku zájem v živé formě, prosím kontaktujte mě na e-mailu info (z@vináč) psyx.cz.Termín a cenu dohodneme podle konkrétních parametrů přednášky; jezdím téměř kamkoli (do cca 150 km od Hradce Králové).

PhDr. Michaela Peterková
psycholožka

O mém způsobu prezentace si můžete udělat představu zde: Michaela Peterková – videa na Youtube

michaela peterkova youtube kanal