Že se pojem erotomanie používá jako označení pro nadměrnou touhu po sexuálních aktivitách, je všeobecně známé. Má však ještě jeden význam – jde o bludnou představu a její projevy: Jedinec postižený erotomanií je přesvědčen, že je intenzivně milován někým jiným; toto přesvědčení je však mylné a objektivně nepodložené.

Nejčastěji se týká žen a onen protějšek bývá obvykle někdo veřejně známý (politik, zpěvák, místní kněz nebo úspěšný podnikatel apod.). Žena je přesvědčená, že dotyčný muž je do ní zamilovaný natolik, že jí neustále posílá nějaké tajné signály své náklonnosti – tyto narážky žena rozezná třeba v textu písní, v obsahu politické diskuse nebo nedělního kázání v kostele. Postižené ženě nejdříve stačí jen vědomí, že je milována; časem ji však vyčkávání přestane bavit a začne usilovat o kontakt s dotyčným mužem. Pokud ji neodpoví, nebo ji odmítne, najde si žena nějaké pro ní přijatelné vysvětlení a dál setrvává ve svém přesvědčení, že ji onen muž hluboce miluje.

Erotomanie

Erotomanie je případem „lásky na první pohled“ – propuká totiž okamžitě a bez varování. Zpravidla se týká poměrně mladých žen; není tedy doménou nějakých zapšklých a osamělých postarších dam, jak by se snad mohlo na první pohled zdát. Trvání této poruchy se nepočítá ve dnech či týdnech; erotomanie může svému nositeli komplikovat normální fungování mnoho let, případně i celý život.

PhDr. Michaela Peterková
www.psyx.cz

Doporučuji:
Online test duševních poruch – Test, který orientačně zjišťuje nejčastěji se vyskytující duševní poruchy (projití testu je zdarma; na konci, pokud usoudíte, že test je kvalitní, platíte malou částku za výsledek)

Bavte se a sdílejte: